Tilasto: Nuorten hyvinvointi-indikaattorit

Lataa: Lataa PDF

Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) hyväksymät nuorten hyvinvointi-indikaattorit auttavat arvioimaan nuorten hyvinvoinnin kehitystrendejä ja valtakunnan tason nuorisopolitiikan onnistumista. Tietoa nuorista -sivustolta löytyvät indikaattorit selkeine infograafeineen. Indikaattorit on koottu useista nuoria koskevista tilastoista, kuten Kouluterveyskyselyt, Kelan ja erikoissairaanhoidon tilastot sekä Tilastokeskuksen koulutusta ja työssäkäyntiä koskevat tilastot.

Nuorisoasiain neuvottelukunta 2012. Nuorten hyvinvointi-indikaattorit.