Artikkeli: Nuorten ja vanhempien keskustelua alkoholista

Artikkelin aihe on perheen keskinäiseen alkoholinkäyttöä koskevaan vuorovaikutukseen tarkastelu  nuorten näkökulmasta. Kirjoittavat keskittyvät siihen, kuinka nuori itse hakee paikkaansa yhtäältä itsenäistyvänä ja alkoholinkäytön avulla rajojaan kokeilevana vertaisryhmän jäsenenä ja toisaalta perheen sääntöjen piirissä toimivana perheenjäsenenä. Artikkelissa käsitellään miten nuoret ja vanhemmat sovittelevat alkoholinkäyttöön liittyviä käsityksiään ja millaisissa tilanteissa nuoret ja vanhemmat alkoholiasioissa ylipäänsä kohtaavat ja kuinka nuoret toivovat vanhempien silloin toimivan.

Simonen, Jenni; Kataja, Kati; Pirskanen, Henna; Holmila, Marja; Tigerstedt, Christoffer 2015. Luottamista ja harhauttamista. Vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskeva vuorovaikutus nuorten kuvaamana. Yhteiskuntapolitiikka 2015/80.