Tutkimus: Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2011

Eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) seuraa suomalaisten 15-16-vuotiaiden koululaisten alkoholin ja muiden huumeiden käyttöä ja vertaa niissä tapahtuneita muutoksia muiden Euroopan maiden nuorten parissa tapahtuneisiin muutoksiin. Muiden maiden nuorten parissa havaitut kehitystrendit auttavat ennakoimaan kehitystä Suomessa. Kaikki vuosina 1995-2011 tehdyt raportit löytyvät ESPAD:in nettisivuilta englanniksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut vuoden 2011 ESPAD-kyselyn tuloksia suomenkieliseen julkaisuun.

Raitasalo, Kirsimarja; Huhtanen, Petri; Miekkala, Mari & Ahlström, Salme 2012. Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2011. ESPAD-tutkimusten tulokset.