Opas huoltajille: Kuuntele mua!

Ehyt ry:n opas tukee vanhemmuutta ja tarjoaa tietoa ja työvälineitä vuorovaikutukseen nuoren kanssa, myös päihdekasvatuksen näkökulmasta.

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry 2014.  Kuuntele mua!