Väitöskirja: Huumevalistus ja sen muunnelmat. Opettajien käsityksiä huumevalistuksesta

Outi Mäkitalon väitöskirjassa (2008) kuvataan ja analysoidaan lukion opettajien käsityksiä ehkäisevästä huumetyöstä ja siihen liittyvästä koulukasvatuksesta ja opetuksesta. Aihetta on lähestytty mm. tutkimalla opettajien arkiymmärrystä päihteistä ja heidän tapojaan toteuttaa ehkäisevää huumetyötä. Tutkimus antaa perustaa ehkäisevän huumetyön opetuksen laadun kehittämiselle lukiossa.

Mäkitalo, Outi 2008. Huumevalistus ja sen muunnelmat. Opettajien käsityksiä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneesta koulukasvatuksesta ja opetuksesta.