Opinnäytetyö: Nuorten päihteettömyyden edistäminen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa

Marjatta Pirskasen väitöskirjassa (2007) kehitettiin Nuorten päihdemittari (ADSUME) ja varhaisen puuttumisen toimintamalli 14–18-vuotiaiden päihteettömyyden edistämiseen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lisäksi väitöskirjassa on arvioitu mittarin luotettavuutta ja toimintamallin soveltuvuutta käytäntöön. Varhaisen puuttumisen mallin ytimenä on nuoren ja terveydenhoitajan välinen keskustelu, jossa yhdessä pohditaan nuoren vastauksia päihdemittariin. Tutkimukseen osallistui 326 nuorta ja terveydenhoitajia neljässä Pohjois-Savon kunnassa.

Pirskanen, Marjatta 2007. Nuorten päihteettömyyden edistäminen – varhaisen puuttumisen malli koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon.