Päihteet puheeksi koulussa ja harrastustoiminnassa – materiaali nuorten parissa toimiville ohjaajille

Nuorten Akatemian tuottama Päihteet puheeksi koulussa ja harrastustoiminnassa -materiaali tukee ryhmänohjaajaa muodostamaan päihdepelisäännöt yhdessä ryhmän kanssa. Se soveltuu niin opettajille, nuorisotyöntekijöille, rippikoululeirin vetäjille, kuin vapaaehtoisohjaajillekin työvälineeksi. Materiaali jakautuu kuuteen vaiheeseen, jota noudattaen on helppo varautua päihdekeskusteluihin ryhmän kanssa ja toimia johdonmukaisesti.

Materiaalin tuottamisen taustalla yhteistyössä ovat olleet Terveys ry, Raittiuden ystävät ry, Nuori Suomi ry, Myllyhoitoyhdistys ry ja A-Klinikkasäätiö. 2011.