Päihteetön pelikenttä. Päihteet puheeksi nuorten urheiluharrastuksessa – esite harrasteohjaajille

Alkoholiohjelman ja viiden järjestön yhteistyössä tuotettu esite antaa urheiluseuroille tukea joukkueen tai harjoitusryhmän päihteiden käytöstä puhumiseen. Esitteessä on tietoa päihteistä ja käytön vaikutuksista liikuntasuorituksiin ja harjoitteluun. Listattuina ovat alkoholi, tupakka ja nuuska, huumeet, lääkkeet ja doping sekä energiajuomat. Esite sisältää myös käytännönläheisiä vinkkejä puheeksi ottoon lasten ja nuorten kanssa, tukee päihdepelisääntöjen laatimista sekä ohjaa lisätiedon pariin tarvittaessa. Tarkemmat tiedot tuottajatiimistä esitteessä.