Penningspelande i Finland, årsbok 2012

Årsboken för penningspelande 2012 är en kunskapskälla om penningspel i Finland. I boken behandlas penningspelsystemet, utvecklingen av förebyggande insatser mot penningspelsproblem, utvecklandet av vård och behandling samt annan information om penningspelande. Årsboken ges ut av Institutet för hälsa och välfärd. Målgruppen är bred, allt från vanliga medborgare och beslutsfattare till redaktörer, forskare och personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem.

Avellan, Maarit, 2013. Årsboken för penningspelande i Finland 2012. Institutet för hälsa och välfärd.