Publikation: Vad är preventivt rusmedelsarbete i ungdomssektorn?

Pylkkänen, Sanna; Viitanen, Reijo & Vuohelainen, Elsi 2009. Vad är preventivt rusmedelsarbete i ungdomssektorn?

Läs publikationen