Research: Depression and Substance Use in Middle Adolescence

Antti Torikan väitöstutkimuksessa selvisi, että erityisesti tiheä alkoholin käyttö ja muiden päihteiden käyttö, myös vähäinen, olivat yhteydessä yläkouluikäisten nuorten masennukseen. Lisäksi vakavien itsetuhoisten ajatusten huomattiin olevan yhteydessä humalahakuiseen ja usein toistuvaan alkoholinkäyttöön. Tiheä juominen ja humalajuominen lisääntyivät tutkimusjakson aikana niillä nuorilla, joilla oli vähän koulutetut, työttömät vanhemmat ja joilla oli masennusta. Tulokset osoittavat, että edelleen on pyrittävä kaventamaan terveyseroja kohdentaen hyvinvointipalveluja etenkin huono-osaisimpiin nuoriin ja heidän perheisiinsä.

Torikka, Antti 2017. Depression and Substance Use in Middle Adolescence. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1793. University of Tampere. Tampere University Press.