Article: Smokin’ hot: adolescent smoking and the risk of psychosis

Suomen Akatemian tutkimushankkeessa todettiin, että runsas päivittäinen tupakointi ja tupakoinnin aloittaminen varhain ovat yhteydessä korkeampaan psykoosiriskiin kuin tupakoimattomilla nuorilla. Näin on silloinkin, vaikka mm. aiemmat psykoottiset kokemukset, vanhempien psykoosihistoria ja päihdeongelmat on huomioitu. Tutkijoiden mukaan nuorten tupakoinnin ehkäisyllä on luultavasti positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen aikuisuudessa.

Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohorttia. Seurantatutkimuksessa oli mukana 15-16-vuotiaita nuoria. Lopullisessa otoksessa mukana olivat ne (n=6081), jotka vastasivat kysymyksiin psykoosikokemuksista ja päihteidenkäytöstä. Seurantaa tehtiin 30-vuotiaaksi asti.

A recent research shows that heavy smoking on a daily basis and starting smoking early, at young age, have a connection with a higher risk of psychosis.

Mustonen, A., Ahokas, T., Nordström, T., Murray, GK., Mäki, P., Jääskeläinen, E., Heiskala, A., Mcgrath, JJ., Scott, JG., Miettunen, J., Niemelä, S. 2018. Smokin’ hot: adolescent smoking and the risk of psychosis. Acta Psychiatrica Scandinavica. Abstract of the article.