Sotkanet.fi – Statistik om hälsa och välfärd

Lataa: Sotkanet

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd.  På sotkanet finns statistisk information till stöd för beslutsfattare och experter inom social-, hälso- och sjukvårdssektorn när de planerar, följer upp och fattar beslut. SOTKAnet innehåller uppgifter från och med år 1990 om befolkningens välfärd och hälsa i Finlands alla kommuner. Uppgifterna är gratis och kan också fås på följande nivåer: ekonomisk region, landskap, län, sjukvårdsdistrikt och hela landet.