Julkaisu: Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu tuo tutkimustietoon pohjautuen esille nuorten ajatuksia vanhempien alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta päihdekulttuurista. Nuoret toivovat avoimempaa keskustelua alkoholin ongelmakäyttöön liittyen ja julkaisu nostaa nuorten ja vanhempien ääntä kuuluviin monesta eri näkökulmasta. Aiheina ovat muun muassa nuorten omat kokemukset, maahanmuuttajanäkökulma, vuorovaikutus ja ajatuksia alkoholihaittojen ehkäisemisestä.

Holmila, Marja; Raitasalo, Kirsimarja & Tigerstedt, Cristoffer (toim.) 2016. Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.