Tietopaketti: Kannabis

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n faktapaketti kannabiksesta erityisesti opetusalan ammattilaisten käyttöön. Materiaali tarjoaa tietoa mm. siihen, miten vanhemmat voivat puhua kannabiksesta lastensa kanssa. Sivuilta löytyy myös aiheeseen liittyen tehtäviä ja materiaaleja.