Tutkimus: Tupakkatilasto 2015

THL:n tilastoraportti esittää suomalaisten tupakoinnin tilastojen kautta ja osoittaa, että tupakointi on vähentynyt Suomessa merkittävästi. Nuorista (14-20 -vuotiaista) tupakoi 11%, kun vuonna 2005 luku oli tytöillä 27% ja pojilla 23%.