Tutkimus: Alkoholiongelmat ja työmarkkinoilla pysyminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisussa (2015) selvitetään, kuinka alkoholiperäisiin syihin kuolleet ovat osallistuneet työelämään. Toteutetussa hankkeessa selvitettiin 18–34-vuotiaana vakavia alkoholihaittoja kokeneiden naisten ja miesten työmarkkinoilla pärjäämistä 18 ikävuodesta alkaen. Nuorena alkoholin ongelmakäytön aloittaneet olivat muuta väestöä huonommassa työmarkkina-asemassa 18 ikävuoden jälkeen. Toisaalta ne nuoret, jotka pystyivät hallitsemaan alkoholinkäyttöään, paransivat työllisyyttään merkittävästi 32-ikävuoteen mennessä. Niistä nuorista, joilla ongelmakäyttö jatkui, vain 12 prosenttia osallistui työelämään tutkimusjakson aikana. Nuorena ongelmakäytön aloittaneilla syrjäytymisprosessi on siten keski-ikäisiä kokonaisvaltaisempi.

Mäkelä, Pia & Paljärvi, Tapio 2015. Alkoholiongelmat ja työmarkkinoilla pysyminen: varhaista puuttumista tarvitaan. Tutkimuksesta tiiviisti 32. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.