Tutkimus: Nuoret ja tupakoinnin lopettaminen

Kansanterveyslaitoksen Nuoret ja tupakoinnin lopettaminen -tutkimuskatsaukseen (2008) on koottu tietoa nuorille sopivista ja tehokkaista tupakoinnin lopettamisen tukimenetelmistä. Katsauksesta käy ilmi, että parhaiten tehoavat psykososiaalinen, ajattelun ja käyttäytymisen muutokseen tähtäävä, tuomitsematon ja vuorovaikutteinen yksilö- tai ryhmäohjaus. Ryhmäohjauksessa nuorten osallistaminen sekä toiminnallisuus on havaittu toimiviksi. Vaikuttavimpia ovat olleet koulu- tai oppilaitosympäristössä (myös opiskeluterveydenhuolto) tai lastentautien klinikoilla toteutetut interventiot. Raportin lopussa on suosituksia tukitoiminnan suunnitteluun.

Ollila, Hanna, Broms, Ulla, Laatikainen, Tiina & Patja, Kristiina 2008. Nuoret ja tupakoinnin lopettaminen. Tutkimuksesta käytännön tukeen.