Tutkimus: Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa 2012 ja 2013

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa 2012 ja 2013  -tutkimuskoosteessa (2014) on tiiviissä muodossa tutkittua tietoa sähkösavukkeiden käytöstä Suomessa. Julkaisussa tarkastellaan 15–64-vuotiaiden suomalaisten sähkösavukkeiden käyttöä suhteessa sen yleisyyteen, käyttäjän ikään, sukupuoleen, koulutustasoon ja tupakointiin. Tiedot perustuvat suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -postikyselyyn, jossa kysyttiin sähkösavukkeiden käytöstä ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Ruokolainen, Otto & Ollila, Hanna & Heloma, Antero 2014. Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa 2012 ja 2013. Tutkimuksesta tiiviisti 16. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.