Tutkimus: Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968–2008

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama tutkimus (2011) sisältää monipuolista perustietoa suomalaisten alkoholinkäyttötavoista, juomisen seurauksista, alkoholiasenteista ja -mielipiteistä sekä huumeiden käytöstä ja rahapelaamisesta. Tutkimus on toteutettu 15–69-vuotiaille suomalaisille kahdeksan vuoden välein alkaen vuodesta 1968. Raportti perustuu vuonna 2008 kerättyyn aineistoon.

Huhtanen, Petri; Miekkala, Mari; Mustonen, Heli & Mäkelä, Pia 2011. Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968–2008. Juomatapatutkimusten tuloksia.