Opinnäytetyö: Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat

Tanja Hirschovits-Gerzin väitöskirjan tulosten mukaan suomalaiset pitävät huumeriippuvuuksia vaikeimpina riippuvuuden muotoina. Toiminnalliset riippuvuudet (rahapelit, internet) taas mielletään ”kevyemmiksi” riippuvuuden muodoiksi. Yhteiskunnan kannalta vaikeimpana pidetään alkoholiriippuvuutta. Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat ovat pitkälti samansuuntaisia vallitsevan yhteiskunnallisen todellisuuden ja ns. ”pahepolitiikan” kanssa.

Hirschovits-Gerz, Tanja 2014. Suomaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat. Tampereen yliopistyo. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden laitos. Acta Electronica Universitatis Tamperensis, 1448. Tampere University Press.