Tutkimus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013 -raporttiin on koottu keskeisimmät tulokset syksyllä 2013 toteutetusta tiedonkeruusta, johon vastasi 2022 peruskoulua. Peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tarkastellaan organisaation terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen mukaisesti.

Wiss, K. & Saaristo, V. & Ståhl, T. & Peltonen, H. & Laitinen, K. 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013. Tutkimuksesta tiiviisti 12. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.