Tutkimus: Artikkeli vuoden 2014 huumekyselystä

Pekka Karjalaisen ym. artikkelin aiheena on vuonna 2014 toteutettua huumekysely ja erityisesti huumausaineiden ja kuntodopingin käyttöä koskevia mielipiteitä. Huomattavaa on, että erityisesti käsitykset kannabiksen riskeistä ovat lieventyneet. 25–34-vuotiaista nuorista aikuisista lähes 40 prosenttia oli huumekyselyn mukaan joskus kokeillut huumeita. Nuoret aikuiset pitävät viikoittaisen humalajuomisen riskejä jo säännöllistä kannabiksen käyttöä suurempina. Vuoden 2014 huumekyselyyn vastasi 3 485 15–69-vuotiasta suomalaista.

Hakkarainen, Pekka; Karjalainen, Karoliina; Ojajärvi, Anni & Salasuo, Mikko 2015. Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka, vol. 80: 4, 319–333.