Article: What is going on in underage drinking? Reflections on Finnish European school survey project on alcohol and other drugs data 1999–2015.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat havaitsivat ESPAD-kyselyjen pohjalta, että suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosien ajan kolmesta merkittävästä syystä. Alkoholia on nykyään vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetään aikaa muulla tavoin kuin alkoholiin liittyen. Alkoholiostojen ikärajojen ja alkoholimainonnan tiukempi kontrolli on vaikuttanut alkoholin saatavuuteen. Vanhemmat ostavat juomia nuorille harvemmin ja tietävät nuorten vapaa-ajan viettopaikan. Lisääntynyt kannabiksen käyttö ei kyselyjen mukaan ole yhteydessä alkoholin käytön vähenemiseen.

Tutkimuksessa käytettiin ESPAD-kyselyitä vuosilta 1999-2015. Kysely on tehty neljän vuoden välein 23–36 Euroopan maassa tutkimusvuonna 16 vuotta täyttäville koululaisille.

Researchers from The National Institute for Health and Welfare (THL) found out that the decline in alcohol use and heavy episodic drinking among underage youth in Finland is associated with at least three factors: 1) obtaining alcohol has become more difficult, 2) parents know better than before where their children spend their Friday nights, and 3) the risk attached to going out with friends on drinking has decreased.

The analyses were based on European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) data collected from 15‐ to 16‐year‐old Finnish adolescents in 1999, 2003, 2007, 2011 and 2015.

Raitasalo, K. , Simonen, J. , Tigerstedt, C. , Mäkelä, P. and Tapanainen, H. (2018), What is going on in underage drinking? Reflections on Finnish European school survey project on alcohol and other drugs data 1999–2015. Drug and Alcohol Review. Abstract.